2013

உங்களுக்குத் தெரியுமா இயேசு வரப்போகும் நாளும், நேரமும்?

நிழல் நிஜமாகாது

சிறைக்கு வெளியில் சிறைவாசம்

பிரியாததும் இணையாததும்

கரகாட்டக்காரனும் நடுநிலையாளனும்

புல்லரிக்க வைக்கும் நம் பூர்வீகம்

ஆட்டுத்தோல் போர்த்திய ஓநாய் ஆடாகிவிடாது

காட்டாற்றில் எதிர்நீச்சல்

அர்த்தமில்லாத சண்டையும் அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையும்

கிறிஸ்தவத்தைக் கொச்சைப்படுத்தாதீர்கள்!

சில சமயங்களில் சில நூல்கள் – 1

சில சமயங்களில் சில நூல்கள் – 2

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s