திருமறைத்தீபம் (PDF)

கீழ்வரும் திருமறைத்தீபம் இதழ்களை கணிணியில் வாசிக்க Adobe Reader தேவை. Adobe Reader மென்பொருளை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும். இவ்விதழ்களை வாசிக்க அவற்றின் முகப்பு அட்டையை அழுத்தவும். பதிவிறக்கம் செய்தும் இவ்விதழ்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். பதிவிறக்கம் செய்ய கீழ்வரும் இதழ்களின் முகப்பு அட்டையின் மீது உங்களுடைய Mouse Pointerஐ வைத்து, Right Click செய்யுங்கள். வருகிற Menuவில் “Save Link As” அல்லது “Save Target As” என்பதை Click செய்தால் இவ்விதழ்கள் உங்களுடைய கணினியில் பதிவிறக்கமாகும்.​​

BL_2023-1_COVER
2023 இதழ் 1
fc BL_2022-02-cover BL_2022-03 Cover
2022 இதழ் 1 2022 இதழ் 2 2022 இதழ் 3 2022 இதழ் 4
Cover Cover BL_2021-04
2021 இதழ் 1 2021 இதழ் 2 2021 இதழ் 3 2021 இதழ் 4
2020 இதழ் 1 2020 இதழ் 2 2020 இதழ் 4
2019 இதழ் 1 2019 இதழ் 2 2019 இதழ் 3 2019 இதழ் 4
2018 இதழ் 1 2018 இதழ் 2 2018 இதழ் 3 2018 இதழ் 4
2017 இதழ் 1  2017 இதழ் 2 2017 இதழ் 3 2017 இதழ் 4 
2016 இதழ் 1 2016 இதழ் 2  2016 இதழ் 3 2016 இதழ் 4
20thyear BL-2015-02 BL-2015-03-cover
2015 இதழ் 1  2015 இதழ் 2  2015 இதழ் 3  2015 இதழ் 4
cover cover for web Biblelamp-2014-3 Cover
 2014 இதழ் 1  2014 இதழ் 2  2014 இதழ் 3  2014 இதழ் 4
2013_1 2013_2 2013_3 Vol 19 Issue 4 2013
2013 இதழ் 1  2013 இதழ் 2  2013 இதழ் 3  2013 இதழ் 4
 2012 இதழ் 1  2012 இதழ் 2  2012 இதழ் 3  2012 இதழ் 4
 2011 இதழ் 1  2011 இதழ் 2  2011 இதழ் 3  2011 இதழ் 4
 2010 இதழ் 1  2010 இதழ் 2  2010 இதழ் 3  2010 இதழ் 4
 2009 இதழ் 1  2009 இதழ் 2  2009 இதழ் 3  2009 இதழ் 4
 2008 இதழ் 1  2008 இதழ் 2  2008 இதழ் 3  2008 இதழ் 4
 2007 இதழ் 1  2007 இதழ் 2  2007 இதழ் 3  2007 இதழ் 4
 2006 இதழ் 1  2006 இதழ் 2  2006 இதழ் 3  2006 இதழ் 4
 2005 இதழ் 1  2005 இதழ் 2  2005 இதழ் 3  2005 இதழ் 4
 2004 இதழ் 1  2004 இதழ் 2  2004 இதழ் 3  2004 இதழ் 4
 2003 இதழ் 1  2003 இதழ் 2  2003 இதழ் 3  2003 இதழ் 4
 2002 இதழ் 1  2002 இதழ் 2  2002 இதழ் 3  2002 இதழ் 4
 2001 இதழ் 1  2001 இதழ் 2  2001 இதழ் 3  2001 இதழ் 4
 2000 இதழ் 1  2000 இதழ் 2  2000 இதழ் 3-4
 1999 இதழ் 1  1999 இதழ் 2  1999 இதழ் 3  1999 இதழ் 4
 1998 இதழ் 1  1998 இதழ் 2  1998 இதழ் 3  1998 இதழ் 4
 1997 இதழ் 1  1997 இதழ் 2  1997 இதழ் 3  1997 இதழ் 4
 1996 இதழ் 1  1996 இதழ் 2  1996 இதழ் 3  1996 இதழ் 4
1995 இதழ் 1  1995 இதழ் 2  1995 இதழ் 3  1995 இதழ் 4

12 thoughts on “திருமறைத்தீபம் (PDF)

 1. Dear brother, Is திருமறைத்தீபம் available in printed form? If yes, I would like to buy them (new and past issues). How much will it cost to send them to an address in Malaysia? Thank you!

  Like

 2. i am kirubabiruthiviraj . Biblelamp books are very useful in my family life and me . i was reading the biblelamp books one by one and download the magazine .thanks for the biblelamp sir

  Like

 3. reform magazines are really fruitful to our family. specially “thaambaththiya uravin nerukkam” magazine teach us real christian Life. we are continually praying for your family & your ministry. May god Bless you for ever.

  Mrs. Anthonyrajah. (Christina)
  Sri Lanka.

  Like

 4. very are useful for Tamil christian society.And i am praying for your whole ministry. God will bless you & Your church people.

  Like

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s