ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: ஆர். பாலா
வெளியிடுபவர்: சவரின் கிரேஸ் வெளியீடுகள்
ஈ-மெயில்: biblelamp1995@gmail.com
இணையதளம்: www.biblelamp.org

திருமறைத்தீபம் இதழைத் தொடர்ந்து பெற விரும்புபவர்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை பூர்த்திச் செய்யவும். தமிழ் யூனிக்கேட் முறையிலோ ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் தகவல்களைக் கொடுக்கலாம்.