இந்தியா

சீர்திருத்த வெளியீடுகள்
Email: rpchennai23@gmail.com

திருமறைத்தீபம் இதழைத் தொடர்ந்து பெற விரும்புபவர்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை பூர்த்திச் செய்யவும். தமிழ் யூனிக்கேட் முறையிலோ ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் தகவல்களைக் கொடுக்கலாம்.

4 thoughts on “இந்தியா

  1. Dear Sir/Madam,
    Is there any other online platform to buy books other than Amazon.in? I was trying to buy all the 22 books, however, each book add a shipping cost Rs.56. The total delivery cost becomes hefty.
    Many thanks,
    Charles

    Like

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s