இந்தியா

திருமறைத்தீபம் இதழைப் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்ரீ லங்கா தவிர்ந்த நாடுகளிலுள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ள வேண்டிய முகவரி:

இந்திய முகவரி:

சீர்திருத்த வெளியீடுகள்
6/87 காமராஜர் தெரு,
திருவள்ளுவர் நகர்,
அயனாவரம்,
சென்னை 600023,
தமிழ்நாடு, தென் இந்தியா
கைப்பேசி: 9445671113

திருமறைத்தீபம் இதழைத் தொடர்ந்து பெற விரும்புபவர்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை பூர்த்திச் செய்யவும். தமிழ் யூனிக்கேட் முறையிலோ ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் தகவல்களைக் கொடுக்கலாம்.

2 thoughts on “இந்தியா

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s