நியூசிலாந்து – ஆசிரியர்

ஆசிரியர்: ஆர். பாலா
வெளியிடுபவர்: சவரின் கிரேஸ் வெளியீடுகள்

நேரடித் தொடர்புக்கு:
தபால் பெட்டி எண் 62 159
சில்வியா பார்க்,
ஆக்லாந்து 1644,
நியூசிலாந்து.

தொலைப்பேசி: + 64 9 272 8061
ஈ-மெயில்: biblelamp1995@gmail.comblamp@ihug.co.nz
இணையதளம்: www.biblelamp.me

திருமறைத்தீபம் இதழைத் தொடர்ந்து பெற விரும்புபவர்கள் கீழ்வரும் படிவத்தை பூர்த்திச் செய்யவும். தமிழ் யூனிக்கேட் முறையிலோ ஆங்கிலத்திலோ உங்கள் தகவல்களைக் கொடுக்கலாம்.