One comment on “‘கெரிஸ்மெட்டிக்’ இயக்கம் – பாகம் 2

  1. பழைய சஞ்சிகைகள் யூனிகோட் வடிவத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது.

    Like

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s