புதிய ஆக்கங்கள்

1. புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பிரசங்கங்கள் – பத்துக்கட்டளைகள் (1-4 கட்டளைகள்) (ஆடியோ)

1. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 1)
2. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 2)
3. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 3)
4. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 4)
5. பத்துக்கட்டளைகள் (முதலாவது கட்டளை)
6. பத்துக்கட்டளைகள் (இரண்டாவது கட்டளை)
7. பத்துக்கட்டளைகள் (இரண்டாவது கட்டளை – தொடர்ச்சி)
8. பத்துக்கட்டளைகள் (மூன்றாவது கட்டளை)
9. பத்துக்கட்டளைகள் (நான்காவது கட்டளை)
10. பத்துக்கட்டளைகள் (நான்காவது கட்டளை – தொடர்ச்சி)

 

2. கிறிஸ்தவனின் தனித்துவமான குணாதிசயங்கள்The Distinguishing Traits of a Christian
கார்டினர் ஸ்பிரிங் (Gardiner Spring). இங்கே அழுத்தவும்

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s