புதிய ஆடியோ பிரசங்கம்

திருமறைத்தீப வலைப்பூவின் புதிய தகவல்

சுவிசேஷப் பிரசங்கம்:

Broad and Narrow Way எந்த வழியில் சென்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் – விசாலமான வழியிலா? இடுக்கமான வழியிலா?

ஆடியோ பிரசங்கப் பக்கத்திற்குச் செல்ல ஆடியோ பிரசங்கங்கள்.

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s