புதிய வீடியோ பிரசங்கம்

திருமறைத்தீப வலைப்பூவின் புதிய தகவல்

சுவிசேஷப் பிரசங்கம் (வீடியோ):

Broad and Narrow Wayநீங்கள் போகும் வழி எது, விசாலமான வழியா? இடுக்கமான வழியா?

வீடியோ பிரசங்கங்கள் பக்கத்திற்குச் செல்ல இங்கே அழுத்தவும்.

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s