திருமறைத்தீப வலைப்பூவின் புதிய தகவல்

புதிய ஆடியோ பிரசங்கங்கள்:

1. இயேசு உங்களுக்கு விலையேறப்பெற்றவரா?

2. அழிவுக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள்

புதிய வீடியோ பிரசங்கம்:

1. இயேசு உங்களுக்கு விலையேறப்பெற்றவரா?

ஆடியோ பிரசங்கப் பக்கத்திற்குச் செல்ல இங்கே அழுத்தவும்.
வீடியோ பிரசங்கப் பக்கத்திற்குச் செல்ல இங்கே அழுத்தவும்.

திருமறைத்தீபம்

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s