புதிய ஆடியோ பிரசங்கள்

கீழ்வரும் பிரசங்கங்களை பதிவிறக்கம் செய்தும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இப்பிரசங்கங்களை பதிவிறக்கம் (Download) செய்ய  பிரசங்க தலைப்புகளின் மீது உங்களுடைய Mouse Pointerஐ வைத்து, Right Click செய்யுங்கள். வருகிற Menuவில் “Save Link As” அல்லது “Save Target As” என்பதை Click செய்தால் இப்பிரசங்கம் உங்களுடைய கணினியில் பதிவிறக்கமாகும்.

புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பிரசங்கங்கள்

விடாப்பிடியான விசுவாசம்
பானையில் மரணம்
முன்பு பயனற்றவன் இப்போது பயனுள்ளவன் (பாகம் 1)
முன்பு பயனற்றவன் இப்போது பயனுள்ளவன் (பாகம் 2)
விசுவாசம் இல்லாத நாட்டில் விசுவாசம்
தேவனுடைய மெய்யான கிருபை
சூனேமியப் பெண்ணின் சுயநலமில்லாத சேவை
உண்மையுள்ளவனாயிரு!
எத்தனை பெரும் ஆசீர்வாதங்கள்!
நம்மை விழுங்கக் காத்திருக்கும் சிங்கம்
ஆண்டவரின் வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்களா?
ஒரு விதவையின் விசுவாசம்
கவலைப்படாதீர்கள்
மரணத்தின் மகிமை
உங்களைக் காக்கும் தேவசமாதானம்
பக்தியில்லாதவனின் கதி என்ன?
பாவங்களை மன்னிக்கின்ற தேவன்
ஹீரோவா! அல்லது வில்லனா!
நான்கு குஷ்டரோகிகளும் தேவகிருபையும்

பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர்
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 1)
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 2)
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 3)
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 4)

சிக்கலான வேதப்பகுதிகள்
யார் காவலில் இருந்த ஆவிகள்?
தேவகுமாரர்களும் மனுஷகுமாரத்திகளும்
பெண்கள் முக்காடு போடுவது அவசியமா?
வந்தது சாமுவேலே!
ராகாபின் பொய்! (பகுதி 1)
கர்த்தர் இருதயங்களைக் கடினப்படுத்துகிறாரா?
சில நேரங்களில் சில உண்மைகள்! (ராகாபின் பொய்! – பகுதி 2)
பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா?
மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம்
அடைந்த இரட்சிப்பை ஒருவர் இழக்க முடியுமா? (எபிரெயர் 6:4-6 – பகுதி 1)
யார் மறுதலித்துப்போனவர்கள்? (எபிரெயர் 6:4-6 – பகுதி 2)

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s