போல் யொங்கி சோ நான்காம் பரிமாணம்

போல் யொங்கி சோ உலகிலேயே மிகப் பெரிய சபையான கொரியாவின் யொய்டா பூரண சுவிசேஷ சபையின் போதகர். 1958 இல் ஆரம்பமான இவ்வூழியம் மூன்று வருடங்களுக்குள் 1500 பேர் இருக்கக்கூடிய சபைக்கட்டிடத்தை சொந்தமாகப் பெற்றது. 1984 இல் சபையில் 500,000 அங்கத்தவர்கள் இருந்தனர். 1991 இல் இத்தொகை 700,000 ஆக உயர்ந்தது. 2000 ஆண்டுக்குள் இத்தொகையை ஒரு மில்லியனாக உயர்த்துவது சபையின் நோக்கம். டாக்டர் பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ், யொங்கி சோவின் இறையியற் கோட்பாடுகள் வரலாற்று பூர்வமான கிறிஸ்தவத்தைவிட்டு விலகி நிற்பதாகக் கூறுகிறார். யொங்கி சோவின் போதனைகள் புத்த மதத்தையும், யோகப் போதனைகளையும் தழுவியவை. அந்நிய மதங்களைத் தழுவிய ஆபத்தான போதனைகளை யொங்கி சோ தொடர்ந்து போதித்து மக்களை ஏமாற்றி வருகிறார்.

Continue reading