ஆசிரியருரை

“நவீன சுவிசேஷ ஊழியம் உருவாக்கியிருக்கின்ற அனைத்தும் இன்றைய கிறிஸ்தவத்தின் துக்ககரமான உதாரணங்களாகக் காணப்படுகின்றன. தீர்மானம் எடுப்பதன் மூலம் கிறிஸ்தவர்களாக அறிவிக்கப்படுகிறவர்கள் தொடர்ந்து உலகப்பிரகாரமான வாழ்க்கையையே வாழ்கிறார்கள். “கிறிஸ்துவிற்காகத் தீர்மானம் எடுத்தல்” என்பதில் எந்தப் பொருளும் இல்லை.”

Continue reading

போல் யொங்கி சோ நான்காம் பரிமாணம்

போல் யொங்கி சோ உலகிலேயே மிகப் பெரிய சபையான கொரியாவின் யொய்டா பூரண சுவிசேஷ சபையின் போதகர். டாக்டர் பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ், யொங்கி சோவின் இறையியற் கோட்பாடுகள் வரலாற்று பூர்வமான கிறிஸ்தவத்தைவிட்டு விலகி நிற்பதாகக் கூறுகிறார். யொங்கி சோவின் போதனைகள் புத்த மதத்தையும், யோகப் போதனைகளையும் தழுவியவை. அந்நிய மதங்களைத் தழுவிய ஆபத்தான போதனைகளை யொங்கி சோ தொடர்ந்து போதித்து மக்களை ஏமாற்றி வருகிறார்.

போல் யொங்கி சோ நான்காம் பரிமாணம்

போல் யொங்கி சோவின் கோட்பாடுகளையும் ஊழிய முறைகளையும் விளக்கும் நூலான நான்காம் பரிமாணத்தில் விசுவாசத்தைக் குறித்த அவரது வேதத்திற்குப் புறம்பான விளக்கங்களைக் கடந்த இதழில் பார்த்தோம், தொடர்ந்து இந்நூலில் அவர் விளக்கும் வேறு சில போதனைகளையும் கவனிப்போம்.

Continue reading

10 “அர்ப்பண அழைப்பு” ஏன் தவறானது? காரணங்கள்

1. மனிதன் மனம், உணர்ச்சிகள், சித்தம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கிறான். ஆகவே, அவனது மனத்தையும், உணர்ச்சிகளையும் தாண்டி சித்தத்தை மட்டும் அசைக்க முயல்வது தவறு.

2. அர்ப்பண அழைப்பு, அளவுக்கு அதிகமாக மனிதனின் சித்தத்தை வசீகரிக்க முனைவதால் சத்தியத்தைத் தவிர்த்த வேறு காரணிகளால் உந்தப்பட்டு அவன் நற்செய்தியில் ஆர்வம் கொள்ளக்கூடும். உதாரணம்: பிரசங்கியின் பேச்சுத் திறமை, இசையின் ஈர்ப்பு.

Continue reading

தீர்மானத்தின் மூலம் மறுபிறப்பு

வரலாற்றுபூர்வமான கிறிஸ்தவம் போதிக்கும் மறுபிறப்பிற்கு முரணாகப் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ள “தீர்மானத்தின் மூலம் மறுபிறப்பு” என்ற போதனை பற்றிய விளக்கக்கட்டுரை இது.

தீர்மானத்தின் மூலம் மறுபிறப்பு – ஜேம்ஸ் அடம்ஸ்

அறிமுகம்

மறுபிறப்பு என்றால் என்ன?

ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய இராஜ்யத்தைக் காண மாட்டான் (யோவான் 3:3). இயேசு கிறிஸ்து, மறுபிறப்பின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டும் பொருட்டு ஒருவருமே மறுபிறப்படையாமல் பரலோகத்தை அடைய முடியாது என்று கூறுகிறார். இப்போதனையை சரிவரப்புரிந்து கொள்ளாததால் ஏற்படும் தவறுகளால் கிறிஸ்தவ சபைக்கு பெரும் ஆபத்துக்கள் நேரிட்டுள்ளன. கர்த்தருடைய செயலினால் மட்டுமே ஒருவர் மறுபிறப்படைய முடியும். இது மனிதனால் ஆகக்கூடியதல்ல. மறுபிறப்பென்பது கர்த்தர் நம்மில் ஏற்படுத்தும் ஒரு மாற்றமேயல்லாது நமக்குள் நாமே செய்து கொள்ளும் ஒரு காரியமல்ல. அப்போஸ்தலனான யோவான் தனது நற்செய்தி நூலின் முதலாவது அதிகாரத்தில் இதனை மிக அழகாகப் பின்வருமாறு எடுத்துக் கூறுகின்றார்.

Continue reading

சார்ள்ஸ் பினி

“பினியின் மாறுபாடான கொள்கைகள் எனக்கு ஏற்புடையவையல்ல”

– ஸி. எச். ஸ்பர்ஜன் –

சார்ள்ஸ் பினி

திருச்சபை வரலாற்றில் சார்ள்ஸ் பினி ஒரு முக்கியமான மனிதர். அவரால் வசீகரிக்கப்பட்டவர்களில் சிலர் அவரை அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய எழுப்புதல் விற்பனராகக் கருதுகின்றனர். பினியின் பெலேஜியனிச இறையியற் கோட்பாடுகளையும், சுவிசேஷ அழைப்பு முறைகளையும் ஆராய்ந்துணர்ந்தவர்கள் அவரை சுவிசேஷ உலகை சந்ததி சந்ததியாகப் பாதித்துவரும் மனிதனாகக் கருதுகின்றனர்.

Continue reading