உலக சமுதாயம் எப்பொழுதுமே

உலக சமுதாயம் எப்பொழுதுமே காலத்துக்கேற்ப மாறுதல் அடைந்து கொண்டே வரும். பாவம் தொடர்ந்தும் பாவமாகவே இருந்து சமுதாய மக்களைப் பாதித்து வந்தாலும், காலத்துக்குக் காலம் அது புதுக்கோணங்களில் மக்களின் சிந்தனைப்போக்கைப் பாதித்து செயல்பட வைக்கின்றது. நமது தமழ் சமுதாயத்தையே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். கல்லூரிகளில் பாலியல் கல்வி போதிக்க வேண்டும் என்றளவுக்கு இன்று சிந்தனை போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இதுபோல் இன்னும் எத்தனையோ மாற்றங்கள். இந்த மாற்றங்கள் சமுதாய மக்களைப் பாதிப்பதோடு கிறிஸ்தவர்களையும், சபைகளையும் பாதிப்பதாகவும் இருக்கின்றன. பாவத்தோடு கிறிஸ்தவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் இந்த சமுதாய மாற்றங்களை நினைவில் கொண்டு நடத்தப்படுவதாக இருக்க வேண்டும். இந்த மாற்றங்களை நாம் புறக்கணித்துவிட மு‍டியாது; அவை நம்மை ஒன்றும் செய்யாது என்று அலட்சியமாக இருந்துவிடவும் முடியாது. இந்த மாற்றங்களைக் கவனித்து, இவற்றின் போக்கில் போய்க்கொண்டிருக்கிற சமுதாய மனிதன் திருந்துமுகமாக நாம் சுவிசேஷத்தை வல்லமையோடு பிரசங்கிக்க வேண்டும். மே‍லை நாடுகளில் இன்றைய சூழ்நிலையில் சமுதாய மக்களைப் பாதித்திருக்கும் சிந்தனைப் போக்கைப் பின்நவீனத்தும் (Postmodernism) என்று சமூகவியலாளர்கள் அழைக்கிறார்கள். இந்தப் பின்நவீனத்துவம் டெலிவிஷன், இணையம் மற்றும் பல நவீன தொழில்நுட்ப செய்திப்பரவல் சாதனங்களின் மூலம் தமிழ் மக்களையும் இன்று துரிதமாகப் பாதித்து அவர்களுடைய சிந்தனைப்போக்கிலும், வாழ்க்கையிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இம்மாற்றங்களை மேலை நாடுகளில் வாழும் தமிழர் மத்தியில் வெட்டவெளிச்சமாகப் பார்க்கலாம். ஆனால், கீழைத்தேசங்களில் முக்கியமான நகர்ப்புறங்களில் வாழ்பவர்களை அவை இன்று பெருமளவுக்கு பாதித்து வருகின்றன. இந்தப் பின்நவீனத்துவத்தை விளக்கி, இதை எதிர்கொண்டு நாம் எப்படிக் கிறிஸ்தவர்களாக வெற்றிகரமாக வாழ்வது? திருச்சபைகள் எவ்வாறு சுவிசேஷ ஊழியத்தைத் தொடர்வது? என்பதை “பின்நவீனத்துவமும், கிறிஸ்தவமும்” என்ற ஆக்கத்தின் மூலம் இந்த இதழில் ஆராய்ந்திருக்கிறோம். சிந்தித்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய இந்த ஆக்கம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். வழமையாக வரும் ஆக்கங்களோடு புதிய சில ஆக்கங்களையும் இவ்விதழில் காணலாம். தொடர்ந்து நீங்கள் சத்தியத்தில் வளரவும், வளம்பெறவும், உறுதிபெறவும் கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த இதழ் மூலம் உதவட்டும்.

– ஆசிரியர்

பிரசங்கம் தயாரித்தல்-1

தேவ செய்தியை ஆத்துமாக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு கர்த்தரால் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதும், பரிசுத்த ஆவியால் பயன்படுத்தப்படுகிறதுமான ச‍ெய்திப் பரிமாறல் முறை பிரசங்கம் மட்டுமே என்று பார்த்தோம். அந்தப் பிரசங்கம் அதிகாரமுள்ளதாக, உலகப்பிரகாரமானதாக இல்லாமல், தேவபயத்துடன் செய்யப்பட வேண்டும் என்று கடந்த இதழில் பார்த்தோம். இனி இந்தப் பிரசங்கத்தை எப்படித் தயாரித்தளிப்பது என்று ஆராய வேண்டியது அவசியம். பிரசங்கம் உலகத்தில் நாம் பார்க்கிற ஏனைய செய்திப் பரவல் முறைகளையெல்லாம் விட சிறப்பானதும், கர்த்தரால் பயன்படுத்தப்படுகிறதம், ஆத்துமாக்களின் ஆத்மீகத் தேவைகளை நிறைவேற்ற அவசியமானதுமாக இருப்பதால் அதைத் தயாரிக்கும்போது வேதம் எதிர்பார்க்கின்ற சில காரியங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகிறது. அவற்றை இனிப்பார்ப்போம்.

Continue reading

பின்நவீனத்துவமும், கிறிஸ்தவமும்

கிறிஸ்தவம் வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வரலாற்றில் வளர்ந்த ஒரு வாழ்க்கை நெறி, வரலாறு, சமுதாய வளர்ச்சியையும், சமுதாய நிகழ்ச்சிகளையும் படம்பிடித்துக் காட்டுவதாக இருக்கிறது. உலக சமுதாயங்கள் மெய்யான விடுதலையை எதன் மூலம்? எப்படி? அடைய முடியும் என்பதைக் காட்டுவதே கிறிஸ்தவம். ஆகவே, கிறிஸ்தவர்களும், கிறிஸ்தவ சபைகளும் தாங்கள் வாழும் சமுதாயம் எந்த விதத்தில் சிந்திக்கிறது? எந்தப்போக்கில் போகிறது? என்ற கேள்விகளைக் கேட்காமல் இருந்துவிட முடியாது. அப்படி சமதாயத்தின் போக்கை அறிந்துகொள்வதில் அலட்சியம் காட்டினால் சுவிசேஷத்தை நாம் பயனுள்ள முறையிலும், தெளிவாகவும் மக்களுக்கு ஒருபோதும் எடுத்துவிளக்க முடியாது.

Continue reading

உலகத்தில் அன்புகூராதிருங்கள்

யோவான் தன்னுடைய நிருபத்தில் பின்வருமாறு எழுதியிரக்கிறார்: “உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை ஏனெனில், மாம்சத்தின் இச்சையும், கண்களின் இச்சையும், ஜீவனத்தின் பெருமையுமாகிய உலகத்திலுள்ளவைகளெல்லாம் பிதாவினாலுண்டானவைகளல்ல, அவைகள் உலகத்தினாலுண்டானவைகள். உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்துபோம்; தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ நிலைத்திருப்பான்.”

விசுவாசி உலக இச்சைகளுக்கு தன்னைப் பலிகொடுத்து தன்னுடைய சாட்சியை இழந்துவிடக்கூடாது என்று உலக இச்சைகளின் ஆபத்தைப்பற்றி எச்சரித்து யோவான் எழுதிய வார்த்தைகள் இவை. இன்று இந்த வார்த்தைகளையெல்லாம் உதறித்தள்ளிவிட்டு உலக இச்சைகளை நாடிப்போய்க் கொண்டிருக்கிற திருச்சபை. உலகம் ஆசையாய் அனுபவிக்கின்றவற்றை நாமும் அனுபவிப்பதில் என்ன தவறு என்று கேட்டு உலகத்தை பிரதிபலிக்கும் இசையையும், ஆராதனை முறைகளையும், வியாபாரரீதியிலான ஊழிய முறைகளையும் சபைக்குள் நுழைத்து அழகு பார்க்கிறது சபை. உலகத்தைப் பின்பற்றி சபைகளிலும், ஊழியத்திலும் இன்று அநேகர் செய்துவரும் அட்டூழியங்கள் சொல்லி மாளாது.

Continue reading

திறமைவாய்ந்த சில திருச்சபைத் தலைவர்கள் – 1

ஆதி சபையின் பொற்காலமாக 4-ம் 5-ம் நூற்றாண்டுகளை வரலாற்றாசிரியர்கள் வர்ணிக்கின்றனர். இக்காலப்பகுதியில் பல சிறப்பான தலைவர்களை திருச்சபை பெற்றெடுத்திருந்தது. ஏற்கனவே அத்தனேசியஸ், அம்புரோஸ் போன்றவர்களைப் பற்றி அறிந்து கொண்டோம். இந்த இதழில் சபை கண்ட மூன்று முக்கிய தலைவர்களில் இருவரைப்பற்றி அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். இவர்களுடைய வாழ்க்கையும், ஊழியமும் 4-ம் நூற்றாண்டுகளில் ஆரம்பமாகி 5-ம் நூற்றாண்டுகளில் முடிந்திருந்தது.

Continue reading

1689 விசுவாச அறிக்கை

தெய்வீக பராமரிப்பு

விளக்கவுரை: லமார் மார்டின் (Lamar Martin)

தமிழில்: ஆசிரியர்

(1689 விசுவாச அறிக்கையின் 5-வது அதிகாரத்திற்கான விளக்கவுரையின் ஆரம்பத்தை ஏப்பிரல்-ஜீன் 2002 இதழில் பார்க்கவும். அவ்வதிகாரத்திற்கான விளக்கவுரையின் இறுதிப்பகுதி இது. 1689 விசுவாச அறிக்கையை இதுவரை பெற்றுக்‍கொண்டிராமவர்கள் அதனை இந்தியாவிலும், ஸ்ரீலாங்காவிலும் 51-ம் பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள முகரிகளில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். திருச்சபைகள் சத்தியத்தில வளர இந்த விசுவாச அறிக்கை மிகவும் உதவும்).

இந்த அதிகாரத்தின் முதல் மூன்று பத்திகளை இதற்கு முன் ஆராய்ந்தோம். முதலாவது பத்தி தெய்வீக பராமரிப்பு என்றால் என்ன என்பதை விளக்கியது. அதாவது கர்த்தர் தன்னுடைய சிருஷ்டிகளைக் காத்து, வழிநடத்தி, கட்டுப்படுத்தி ஆளுவதே தெய்வீக பராமரிப்பாகும். இந்த முதலாவது பத்தி இரண்டாவதாக கர்த்தரின் பராமரிப்பு அவருடைய சிருஷ்டிகளில் எதையெல்லாம் தொட்டு எந்தளவுக்கு அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தி ஆளுகை செய்கிறதென்பதை விளக்கியது. அதாவது, தான் படைத்த அனைத்தையும், பெரியதில் இருந்து சிறியவை வரையும் அனைத்தையும் கர்த்தர் பராமரிக்கிறார் என்பது இரண்டாவது உண்மை. இறுதியாக முதலாவது பத்தி தெய்வீக பராமரிப்பின் இறுதி நோக்கத்தை விளக்கியது. கர்த்தருடைய பராமரிப்பின் இறுதி நோக்கம் இரண்டு அம்சங்களைக் கொண்டிருப்பதாகப் படித்தோம். (1) ‍வேற்றுதல். (2) பராமரிப்பின் மூலம் கர்த்தரின் ஞானமும், வல்லமையும், நீதியும், எல்லையற்ற நன்மையும், கருணையும் மகிமை அடைதல். சுருக்கமாகக் கூறப்போனால், கர்த்தர் தன்னுடைய மகிமைக்காகவே தான் படைத்த உலகத்தை ஆண்டு, பராமரிக்கிறார் என்று விசுவாச அறிக்கை விளக்குகிறது.

Continue reading

ஜொனத்தன் எட்வர்ட்ஸ்

ஜொனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் (Jonathan Edwards) அமெரிக்காவில் கொ‍னெடிகெட் மாநிலத்தில் அக்டோபர் 5-ம் திகதி 1703-ல் பிறந்தார். அவருடைய தந்தை ஒரு கொங்கிரிகேஷனல் சபையில் (Congregational Church) 64 வருடங்கள் போதகராக இருந்தார். அவருடைய தாயார் மசசுசெட்ஸ் மாநிலத்தில் (Massachussetts) இருந்த நொர்தாம்டன் (Northampton) என்ற ஊரில் இருந்த சபையின் போதகரான சொலமன் ஸ்டொடரின் (Solomon Stoddar) மகள். இத்தனையையும் பார்க்கிறபோது நிச்சயமாக ‍ஜொனத்தன் எட்வர்ட்ஸ் கிறிஸ்தவனாக வராமலும், ஊழியத்துக்கு வராமலும் இருக்க முடியாது என்று தீர்மானித்து சிறுவயதிலேயே கர்த்தருக்கு அவரை அர்ப்பணித்திருப்பார்கள் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள். கிறிஸ்தவமோ, போதக ஊழியமோ குடும்பச் சொத்து இல்லை. குடும்பப் பாரம்பரியத்தின் மூலம் ஒருவர் கிறிஸ்தவராகவோ போதகராகவோ வரமுடியாது. எத்தனை பெரிய ஆத்மீக வளமுடைய குடுத்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், எத்தனை பெரிய போதகருக்கு மகனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தானாக கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசித்து, அவரால் அழைக்கப்பட்டால் மட்டுமே போதக ஊழியத்திற்கு வரமுடியும். கர்த்தர் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை மனிதன் செய்ய முடியாது.

Continue reading

அன்றாட வேதவாசிப்பு

வேத வாசிப்பு கிறிஸ்தவனுக்கு அன்றாட உணவைப்போல அவசியமானது. வேதத்தைத் தொடர்ச்சியாகவும், மெதுவாகவும், முழுமையாகவும் வாசிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாதவர்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையைப் பிரச்சனைகளில்லாமல் வாழ்ந்துவிட முடியாது. வாழ்க்கை‍ப் பிரச்சனைகளை தைரியத்தோடு சந்திக்க உதவுவதே வேதம்தான். ‍வேத வாசிப்பு இல்லாமல் ஆத்மிக வளர்ச்சி அடைய முடியாது. கர்த்தரோடு நாம் ஐக்கியத்தில் வரத் துணைசெய்யும் வேத வாசிப்பிற்கு ஒரு நாளில் ஐந்து நிமிடத்தை மட்டும் ஒதுக்குவதால் எந்தப் பயனுமில்லை. அதையும் கூட செய்யப் பலருக்கு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது. ஆவியின் அபிஷேகம் வேண்டும் என்று அலைந்து கொண்டிருக்கும் அநேகர் வேதத்தை ஆராய்ந்து படிப்பதில் நேரத்தை செலவிடுவதில்லை. ஆவிக்கும், வேதத்திற்கும் தொடர்பில்லை என்று இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது. இதெல்லாம் இன்றைய கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் நாம் அன்றாடம் கவனிக்கும் விஷயங்கள்.

Continue reading