ஆதங்கத்தோடு பேசிய ஓர் ஆத்துமா

திருமறைத்தீபத்தின் 20ம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் செய்தியளிக்க முடியாமல்போன, தென்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அருமைச் சகோதரர் ஸ்டீபன் ஜனவரியில் நடந்த பல சபைகள் கூடிவந்த குடும்ப மகாநாட்டின்போது கொடுத்த செய்தியின் சாராம்சம்:

Continue reading