ஆடியோ

கீழ்வரும் பிரசங்கங்களை பதிவிறக்கம் செய்தும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இப்பிரசங்கங்களை பதிவிறக்கம் (Download) செய்ய  பிரசங்க தலைப்புகளின் மீது உங்களுடைய Mouse Pointerஐ வைத்து, Right Click செய்யுங்கள். வருகிற Menuவில் “Save Link As” அல்லது “Save Target As” என்பதை Click செய்தால் இப்பிரசங்கம் உங்களுடைய கணினியில் பதிவிறக்கமாகும்.

புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பிரசங்கங்கள்

மனந்திரும்புதல்
01. அறிமுகம்
02. எங்கே போய்விட்டது மனந்திரும்புதல்?
03. மனந்திரும்புங்கள்
04. மாய்மால மனந்திரும்பதல்
05. மாய்மால மனந்திரும்புதல் – ஜோன் கல்ஹூன்
06. மனந்திரும்புதல்: மாம்சத்தின் கிரியையா, கிருபையின் கனியா?
07. யார் மனந்திரும்ப வேண்டும்?
08. தொடரவேண்டிய மனந்திரும்புதல்
09. மனந்திரும்பதலும் மனத்தாழ்மையும்
10. பாவத்தின் பாவம்
11. பக்திக்குரிய துக்கம்
12. பாவ அறிக்கை செய்தல்
13. தேவனுக்கேற்ற வெட்கம்
14. பாவத்தை வெறுத்தல்
15. பாவத்தைவிட்டு விலகுதல்
16. இன்றே, இப்பொழுதே, மனந்திரும்புங்கள்

பெத்தேலில் பயங்கரம்!
எலியாவின் முடிவும், எலிசாவின் ஆரம்பமும் (2 இராஜாக்கள் 2)
யோராம் ஆகாபைப்போல அல்ல; ஆனால் . . . ! (2 இராஜாக்கள் 3:1-3)
ரோமர் 7 யார் இந்த மனிதன் அவிசுவாசியா, விசுவாசியா (பகுதி 2)
ஏறிய கட்டிலிலிருந்து இறங்காமல் போனவன் (2 இராஜாக்கள் 1:1-18)
சீரியாவுக்குப் போகிறது சுவிசேஷம் (2 இராஜாக்கள் 5:1-15)
நடிப்பா நம்பக்கூடிய மனந்திரும்புதலா (2 இராஜாக்கள் 5:15-19)
ரோமர் 7 யார் இந்த மனிதன் (பகுதி 1)
1 தீமோத்தேயு 2 – ‘ஓர் அலசல்’ (Exegetical Analysis)
தாய்மைக்குக் கிடைத்த தலையாய இடம் (1 தீமோத்தேயு 2:15)
அன்பின் முத்தத்தோடு வாழ்த்துங்கள்
கிருபைக்கு விலை பேசிய கேயாசி

விடாப்பிடியான விசுவாசம்
பானையில் மரணம்
முன்பு பயனற்றவன் இப்போது பயனுள்ளவன் (பாகம் 1)
முன்பு பயனற்றவன் இப்போது பயனுள்ளவன் (பாகம் 2)
விசுவாசம் இல்லாத நாட்டில் விசுவாசம்
தேவனுடைய மெய்யான கிருபை
சூனேமியப் பெண்ணின் சுயநலமில்லாத சேவை
உண்மையுள்ளவனாயிரு!
எத்தனை பெரும் ஆசீர்வாதங்கள்!
நம்மை விழுங்கக் காத்திருக்கும் சிங்கம்
ஆண்டவரின் வருகைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறீர்களா?
ஒரு விதவையின் விசுவாசம்
கவலைப்படாதீர்கள்
மரணத்தின் மகிமை
உங்களைக் காக்கும் தேவசமாதானம்
பக்தியில்லாதவனின் கதி என்ன?
பாவங்களை மன்னிக்கின்ற தேவன்
ஹீரோவா! அல்லது வில்லனா!
நான்கு குஷ்டரோகிகளும் தேவகிருபையும்

பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர்
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 1)
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 2)
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 3)
பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் (பகுதி 4)

சிக்கலான வேதப்பகுதிகள்
யார் காவலில் இருந்த ஆவிகள்?
தேவகுமாரர்களும் மனுஷகுமாரத்திகளும்
பெண்கள் முக்காடு போடுவது அவசியமா?
வந்தது சாமுவேலே!
ராகாபின் பொய்! (பகுதி 1)
கர்த்தர் இருதயங்களைக் கடினப்படுத்துகிறாரா?
சில நேரங்களில் சில உண்மைகள்! (ராகாபின் பொய்! – பகுதி 2)
பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றிருக்கிறீர்களா?
மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம்
அடைந்த இரட்சிப்பை ஒருவர் இழக்க முடியுமா? (எபிரெயர் 6:4-6 – பகுதி 1)
யார் மறுதலித்துப்போனவர்கள்? (எபிரெயர் 6:4-6 – பகுதி 2)

போதகர் பாலா அவர்களின் போதனை தொகுப்புகள். கேட்டு பயனடையுங்கள்.

ங்களுடைய வாழ்க்கையைப் பற்றி கவலைப்படுகிறீர்களா?

யார் கிறிஸ்தவன்? 

எத்தனை பெரிய இரட்சிப்பு!

பரிசுத்தம்
பரிசுத்தம் (பாகம் – 1)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 2)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 3)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 4)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 5)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 6)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 7)
பரிசுத்தம் (பாகம் – 8)

கர்த்தர் எனக்குக் கன்மலை (சங்கீதம் 94)

இயேசுவை நிராகரிப்பது மிகப் பெரிய தவறு

பத்துக்கட்டளைகள் (1-4 கட்டளைகள்)
1. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 1)
2. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 2)
3. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 3)
4. பத்துக்கட்டளைகள் (அறிமுகம் – 4)
5. பத்துக்கட்டளைகள் (முதலாவது கட்டளை)
6. பத்துக்கட்டளைகள் (இரண்டாவது கட்டளை)
7. பத்துக்கட்டளைகள் (இரண்டாவது கட்டளை – தொடர்ச்சி)
8. பத்துக்கட்டளைகள் (மூன்றாவது கட்டளை)
9. பத்துக்கட்டளைகள் (நான்காவது கட்டளை)
10. பத்துக்கட்டளைகள் (நான்காவது கட்டளை – தொடர்ச்சி)

ஓய்வுநாளை ஒழுங்காக வைத்திருங்கள்

அழிப்பதற்காக அல்ல; வாழ்வளிக்க வந்தவர்.

தள்ளிவைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களா, உங்களை தலைநிமிர வைப்பார் இயேசு

21ஆம் நூற்றாண்டில் கிறிஸ்தவ குடும்பமும் வாலிபர்களும் சந்திக்கும் சவால்கள்

குடும்பக் கூட்டம் – ஜூன் 2012
கடவுள் மனிதன் குடும்பம் – பாகம் 1
கடவுள் மனிதன் குடும்பம் – பாகம் 2
கடவுள் மனிதன் குடும்பம் – பாகம் 3

சுவிசேஷப் பிரசங்கள்
நீங்கள் போகும் வழி எது – விசாலமான வழியா? இடுக்கமான வழியா?
அறியப்படாத தேவன்
நாகமானுக்கு வந்த விடுதலை
கெட்டுப் போனவனின் மெய்யான மனந்திரும்புதல்
பாவியான பெண் காட்டிய பரிசுத்தமான அன்பு
இறப்பதற்கு முன் இயேசுவைக் கண்டவன்.
சகேயுவே இறங்கிவா!
உங்களுக்கு இருக்கிறதா சுவிசேஷ வாஞ்சை?

யாக்கோபு நிருபத்திலிருந்து பிரசங்கங்கள்
சோதனைகள் தடைகளல்ல – பகுதி 1
சோதனைகள் தடைகளல்ல – பகுதி 2
சோதனைகள் தடைகளல்ல – பகுதி 3
சோதனைகள் தடைகளல்ல – பகுதி 4

நாவைக் கட்டுப்படுத்துதல் – பகுதி 1
நாவைக் கட்டுப்படுத்துதல் – பகுதி 2

கிரியைகள் இல்லாத விசுவாசம்
பாவமும் சோதனைகளும்
உலக இச்சையாகிய பாவம்

சோதனைகளின் மத்தியில் கிறிஸ்துவுக்காக சாதித்து வாழுதல்
சோதனைகளின் மத்தியில் கிறிஸ்துவுக்காக சாதித்து வாழுதல் – பாகம் 1
சோதனைகளின் மத்தியில் கிறிஸ்துவுக்காக சாதித்து வாழுதல் – பாகம் 2

பிரசங்கம் தயாரித்தல்
பிரசங்கம் தயாரித்தல் – பாகம் 1 (பகுதி 1)
பிரசங்கம் தயாரித்தல் – பாகம் 1 (பகுதி 2)
பிரசங்கம் தயாரித்தல் – பாகம் 1 (பகுதி 3)
பிரசங்கம் தயாரித்தல் – பாகம் 2 (பகுதி 1)
பிரசங்கம் தயாரித்தல் – பாகம் 2 (பகுதி 2)
பிரசங்கம் தயாரித்தல் – பாகம் 2 (பகுதி 3)

இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள்
இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள் – பகுதி 1
இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள் – பகுதி 2
இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள் – பகுதி 3
இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள் – பகுதி 4
இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள் – பகுதி 5
இறுதிக்கால பிரசங்கங்கள் – பகுதி 6

கிறிஸ்து இராஜாதி இராஜா (கொலோசெயர்)
கிறிஸ்து இராஜாதி இராஜா – பாகம் 1
கிறிஸ்து இராஜாதி இராஜா – பாகம் 2
கிறிஸ்து இராஜாதி இராஜா – பாகம் 3
கிறிஸ்து இராஜாதி இராஜா – பாகம் 4

போதகர்கள் இன்று ஏன் தேவை?

கர்த்தரின் இருதய தாகம்

கர்த்தரின் கிருபை

அனுசரிக்க வேண்டிய ஆண்டவரின் நாள்

ஆணும், பெண்ணுமாக ஆண்டவருக்காக வாழுங்கள்

ஒரே சிந்தனை, ஒரே பேச்சு, ஒரே முடிவு

பரிதாபத்துக்குரிய நிலையும் பரமன் தரும் விடிவும்

நரகத்தில் கர்த்தரின் கோபப் பிரசன்னம்

வாழ்க்கையில் அதிமுக்கியமானது

கிறிஸ்தவ உலகக் கண்ணோட்டம்

உயிர்த்தெழுந்து மகிமையடைந்த கிறிஸ்து

வேத வாஞ்சை தேவை

ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள்

இயேசு கட்டும் சபை

பாதுகாப்பான வாழ்க்கை

இயேசு உங்களுக்கு விலையேறப்பெற்றவரா?

அழிவுக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள்

20 thoughts on “ஆடியோ

 1. திருமறை தீபம் இதழ் எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் வேண்டிகோள்கிறேன்
  நன்றி!..
  R. Vinoth Kumar,
  8/116, Aranganur, Aranganur (Post),
  Mettur (Taluk), Salam – 636453
  Tamilnadu, South India.
  Mobile: (+91) 9500884579

  Like

 2. Why do we need pastor sermon was good pastor
  It shows the character of a pastor and importance of pastor and also gives how we want to honour and encourage him.
  Thank you pastor

  Like

 3. romba use aa iruku unga web side , innum girlskana messagelam add panna engalukku innum use aaa irukum sir

  Like

 4. தங்கள் இதழ் கிறிஸ்தவர் மத்தியில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டுபண்ணும்

  Like

 5. Paster how are you but your website very usefull so one requst for you. paster your audio file is very good but கடவுள் மனிதன் குடும்பம் – பாகம் 2 this file is not working but i want the this file. please help me.

  Like

  • Paster how are you but your website very usefull so one requst for you. paster your audio file is very good but கடவுள் மனிதன் குடும்பம் – பாகம் 3 this file is not working but i want the this file. please help me.

   Like

 6. எனக்கு திருமறை தீபம் இதழ் எனக்கு அனுப்பி வைக்கும் தாழ்மையுடன் வேண்டிகோள்கிறேன் room no 3, sri ramdharsan apt, katemanivali [po],near nithin raj hotel,poonalink road ,Kalyan east. kalyan.Maharashtra state

  Like

 7. pas.Bala LORD bless your ministry. very useful this wedsite inthe uliyam menmelum valara thevan arulpurevaraga. from-yasodaran sri lanka

  Like

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s