இந்திய வெளியீடுகள்

கீழ்வரும் புத்தகங்களை இந்த இணையதளத்திலுள்ள இந்திய முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். இப்புத்தகங்களின் சில பக்கங்களைப் படிக்க புத்தக முகப்பு அட்டையின் மீது அழுத்தவும்.

32-Free Will

மனிதசித்தம்

விலை 180

HS in the OT-1 31-Puritan Repentance
பக்திவைராக்கியம் பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் பியூரிட்டன்களின் பார்வையில் மனந்திரும்புதல்
விலை 180 விலை 90 விலை 180
தேவபயம் The Shark’s Secret தேவகோபம்
விலை 140  விலை 80 விலை 140
 இரட்சிப்பின் படிமுறை
ஒழுங்கு
 சட்டையை விற்றாவது புத்தகங்களை வாங்கு சீர்திருத்த இறையியலின் தந்தை ஜோன் கல்வின்
விலை 90  விலை 80  விலை 80
 RP-Church History - 1  RP-Church History - 2  RP-parting words of counsel
 திருச்சபை வரலாறு (பாகம் 1)  திருச்சபை வரலாறு (பாகம் 2)  அழிவில்லாத ஆத்மீக ஆலோசனைகள்
விலை 100  விலை 100  விலை 90
 RP-miraculous gifts of early church  RP-shorter catechism  RP-intimacy
 ஆதிசபையின் அற்புத வரங்கள்  கிறிஸ்தவ வினாவிடைப் போதனைகள்  தாம்பத்திய உறவில் நெருக்கம்
 விலை 80  விலை 80  விலை 90
 RP-duties of parents  RP-preachers and preaching  RP-reformed faith
 ஆவிக்குரிய பிள்ளை வளர்ப்பு  பிரசங்கிகளும் பிரசங்கமும்  சீர்திருத்த விசுவாசமும் கிருபையின் கோட்பாடுகளும்
 விலை 50  விலை 80  விலை 60
 RP-who is a christian  RP-Living the Christian Life  RP-Gods Bible
 கிறிஸ்தவன் யார்?  வெற்றிகரமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை  கர்த்தரின் வேதம்
 விலை 40  விலை 40  விலை 50
 RP-membership  RP-Childrens Catechism  RP-family worship
 அங்கத்தும் இல்லாத திருச்சபையா?  சிறுவர்களுக்கான வேத உபதேசம்  குடும்ப ஆராதனை
 விலை 20  விலை 20  விலை 20
 RP-john bunyan  RP-john owen  RP-william carey
 ஜோன் பனியன்  ஜோன் ஓவன்  வில்லியம் கேரி
 விலை 40  விலை 60  விலை 80
 RP-salt losses its savor  RP-no neutral ground  RP-why some will not
 உப்பு தன் சாரத்தை இழந்தால் . . .  மதில் மேல் பூனை  இயேசுவிடம் வர ஏன் சிலருக்கு மனதில்லை
 விலை 15  விலை 15  விலை 15
 RP-bad record  
 உன்னைப் பற்றிய குற்றப்பதிவேடும் உனக்குள்ளிருக்கும் பொல்லாத இருதயமும்

விலை 15

1689 விசுவாச அறிக்கை

விலை 60

 

2 thoughts on “இந்திய வெளியீடுகள்

  1. மிகவும் பிடித்தமுறையில் பிரயோசனமான விதத்தில் உள்ளது,இறைவனின் பெயரால் வாழ்த்துக்கள், மிக்க நன்றி
    இதில்உள்ள அனேக புத்தகங்களை வாங்கி படிக்க அசை முயற்சிகின்றேன்

    Like

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s