2021-New Book

cover-3d2புதிய இதழ் – 2021-04
1. வாசகர்களே!
2. வரலாற்றுக் கல்வினிசமும், கல்வினிச ஐம்போதனைகளும் – ஜே. ஐ. பெக்கரின் விளக்கம்
3. போலிப்போதனைகளுக்கு விலகி நில்லுங்கள்
4. பாவத்தின் தன்மையை அறிவதால் வரும் பயன்கள் – ரால்ப் வென்னிங்

கடவுள் தலையாட்டி பொம்மையல்ல

உலகத்தில் துன்பங்கள் தொடர்ந்து நிகழ்வதற்கு யார் காரணம்? இது பலரும் கேட்டு வரும் கேள்வி. கடவுளை அறியாதவர்கள் அதற்கு எவரும் காரணமில்லை என்பார்கள்; அது தானாகவே தொடர்ந்திருக்கிறது என்பது அவர்களுடைய எண்ணம். வேறு சிலர் அதற்கும் கடவுளுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்பார்கள்; அன்புருவான கடவுள் யாரையும் துன்புறுத்தமாட்டார் என்பார்கள். பொதுவாகவே எவரும் துன்பங்களையும், கேடுகளையும் கடவுளோடு தொடர்புபடுத்த விரும்புவதில்லை. இதற்கு மாறாக சிலர் துன்பங்களை அனுமதிக்கும் கடவுள் எப்படி அன்புள்ளவராக இருக்கமுடியும் என்பார்கள். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

திருமறைத்தீபம் (இதழ் 3, 2021)  – வாசிப்பனுபவம்

மிகவும் ஆசீர்வாதமான இதழ். மோட்ச பிரயாணம் நூலை பலமுறை வாசித்து பயனடந்த போதிலும் அதன் ஆசிரியராக ஜாண்பனியனை மட்டுமே நினைவில் கொண்டு வாசித்திருக்கிறேன். அதன் தமிழ் மொழியாக்கம் குறித்தோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர் குறித்தோ அதிகமாக யோசித்து பார்த்ததில்லை. இந்த ஆக்கத்தை வாசித்தபோதுதான் அது அவசியமானது என்று புரிந்ததோடு, தமிழ் மொழியாக்க பதிப்புடனான ஈடுபாடும் அதிகரித்துள்ளது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

2021-03-3d11. வாசகர்களே!
2. இறவா கிறிஸ்தவ இலக்கியம் – தமிழில் ‘மோட்சப் பயணம்’ –
3. சாமுவேல் பவுல் ஐயரின் மொழியாக்கம் – மோட்சப் பிரயாணம்
4. எலிசா போனாலும் யெகோவா இருக்கிறார்
5. பாவத்தினால் ஏற்படும் தீங்கிற்கான சாட்சியங்கள்

நூல் மதிப்பீடு: பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவர் – ஆர். பாலா
தற்கால தமிழ் கிறிஸ்தவத்தில் தேடித் திரிந்தாலும் கிடைக்காத ஆவிக்குரிய சத்தியங்களில் ஒன்று, பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவியானவரைக் குறித்த உபதேசம். போதகர் பாலா அவர்களின் ‘சிக்கலான வேதப் பகுதிகள்’ குறித்த தொடர் போதனைகளின் வாயிலாக முதல் முறையாக இதனைக் குறித்துக் கேள்விப்பட்டபோது,  பழைய ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த  ஆவியானவரா? [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வாசகர்களே! வணக்கம் வாசகர்களே! இந்த இதழோடு உங்களைச் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இதழ் தொடர்ந்து உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது என்று நம்புகிறேன். கோவிட்-19 தொடர்ந்து தன் கைவரிசையை உலகெங்கும் காட்டிவரும் இந்நாட்களில் கர்த்தரின் கிருபையால் நம் பணிகளை நாம் தொடரமுடிகிறது. தொடர்ந்தும் கர்த்தர் நம்மைப் பாதுகாப்பார் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கிறது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

சிந்தனை செய் மனமே – கடிதம்
தங்களின் “திருமறைத்தீபம்” சீர்திருத்த காலாண்டுப் பத்திரிகை மற்றும் வலைதளத்தின் வாயிலாக நான் கற்றுக்கொண்டு வருகிற வேதசத்தியமாகிய சீர்திருத்த இறையியல் சத்தியங்கள், போதனைகள் அனைத்தும் எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் நாங்கள் கூடிவருகிற “சீர்திருத்த கிறிஸ்தவ ஐக்கியத்துக்கும்” பேருதவியாகவும், ஆசீர்வாதமாகவும் இருந்து வருகிறது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

சிந்தனை செய் மனமே, சிந்தனை செய்!
நம்மினத்தில் சிந்தனைக்கு அநேகர் இடங்கொடுப்பதில்லை. அதாவது, ஆழ்ந்த அறிவுபூர்வமான சிந்தனைக்கு இடம்கொடுப்பதில்லை என்றே சொல்லவந்தேன். நம்மவர்கள் மனத்தில் ஆழ்ந்த அறிவுபூர்வமான சிந்தனையைவிட உணர்ச்சிகளுக்கே அதிக இடம் கொடுக்கிறார்கள். தமிழ் சமுதாயம் அதிகம் உணர்ச்சிவசப்படக்கூடியது. சிந்திக்க அவசியமில்லாமல் உணர்வுகளை மட்டும் சந்தோஷப்படுத்தும் ஒருவகைக் கிறிஸ்தவமே நம்மினத்தை இன்று ஆளுகிறது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

பக்திவைராக்கியம் – வாசகர் பார்வையில்
மறுபிறப்பையும், மறுமைக்குரிய விசுவாசத்தையும், மெய்யான மனந்திரும்புதலையும் கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் வளரும் ஒவ்வொரு விசுவாசியும், போதகரும் கட்டாயம் கொண்டிருக்க வேண்டிய அடிப்படை  குணாதிசயங்களில் ஒன்றே  “பக்தி வைராக்கியம்”. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்மஸ் (2015) – கடிதம்
அன்பான போதகருக்கு,
காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவிப்பவனுக்கு உதவிட ஆளில்லாமல், அத்தண்ணீரில் மூழ்கிச் சாக இருக்கும் சமயத்தில் கையில் கிடைத்த மரப்பலகை அவனுக்கு “உயிர்காக்கும் சாதனம்” ஆகும். அதுபோலத் தற்காலத் தமிழ் கிறிஸ்தவத்தில் சத்தியத் தெளிவில்லாமல், முறையான இறையியல் போதனைகள் இல்லாமல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த என்னைக் காத்த சாதனம் “திருமறைத்தீபம்” சீர்திருத்த காலாண்டு பத்திரிக்கை. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

மறக்க முடியாத 2020
பெரிய எதிர்பார்ப்புகளோடு அதிர்வெடி போல் ஆரம்பமானது 2020. வழமைபோல பலருக்கும் புதுவருட வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தேன். புதிய வருடம் ஆரம்பித்தாலே என்னுடைய வெளிநாட்டுப் பிரயாணங்களும் 10ம் தேதிக்குப் பின் ஆரம்பித்துவிடும். இந்த வருடம் பிரயாணங்கள் அதிகமாக இருக்கப்போகிறது என்று தெரிந்தது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வே. எ. மூ. க – எனது பார்வை – கடிதம்
சமீபத்தில் நீங்கள் எழுதிய “வேதம் எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி” என்கிற தலையங்கத்தைக் கொண்ட கட்டுரையை வாசித்தேன். அதைப் பற்றிய என் பார்வையை எழுத விளைகிறேன். உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை வேத கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும், உலகத்தின் இன்பங்களை வேத வழிமுறைகளின்படி அனுபவிக்க வேண்டும் என்று எழுதியிருப்பது என் கவனத்தை ஈர்த்தது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வே. எ. மூ. க – பெண்ணியம் – கடிதம்
பெண்களைப் பற்றி வேதத்தில் உயர்ந்த இடத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்கள் குணசாலியாக வாழவேண்டிய வழிமுறைகளையும் எழுதியிருக்கிறார். முறை தவறி வாழக்கூடாது என்பதைப் பற்றியும் கூறியிருக்கிறார், ஆனால் இந்த கட்டுரையை படிக்கும்பொழுது பின்நவீனத்துவம் என்ற பெயரில் எவ்வளவு சீரழிவை நோக்கி போய்க்கொண்டிருக்கிறது [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வே. எ. மூ. க – ‘கருத்தாழமிக்க எச்சரிக்கைப் பதிவு’ – கடிதம்
“வேதம் எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி” – தன் மந்தையை சூழ்ந்திருக்கும் ஆபத்தை உணர்ந்த ஒரு மேய்ப்பனின் கருத்தாழமிக்க எச்சரிக்கைப் பதிவு. இளம் விசுவாசிகளாகிய எங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக இருக்கவேண்டிய கிறிஸ்தவ உலகக் கண்ணோட்டத்தை, சமுதாயத்தில் இன்று காணப்படும் கொள்கைகளோடு ஒப்பிட்டு விளக்கப்படுத்தியுள்ளீர்கள். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

என்னில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய புத்தகம் – ஒரு வாசகரின் வாசிப்பு அனுபவம்
‘இரட்சிப்பின் படிமுறை ஒழுங்கு’ என்கிற இந்த அருமையான புத்தகத்தை என் கரங்களில் கொண்டுவந்து சேர்த்த என் தேவனுக்கு முதலில் என் உளமார்ந்த நன்றி. உலகத்தோற்றத்துக்கு முன்பாக கடவுள் தனக்கென ஒரு மக்களை இந்த உலகத்தில் தெரிந்துகொண்டு, அப்படித் தெரிந்துகொண்ட மக்களை அவர்களுடைய பாவத்தில் இருந்து விடுவித்து இரட்சிப்பை அளிப்பதற்காக, தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பிவைத்தார். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வேதம் எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி – கடிதமும், கருத்தும்
வேதமாகிய மூக்குக் கண்ணாடியைப் பயன்படுத்தித் தன்னையும், தன் குடும்பத்தையும்,  சூழ்நிலைகளையும் நிதானிக்கத் தெரியாமல் தடுமாறும் தமிழ் கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தின் கண்களைத் திறக்கச் செய்து, உள்ளுக்குள் ஓர் உந்துதலை ஏற்படுத்தும் ஆக்கம் ‘வேதம் எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி.’ [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வேதம் எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி
ஜெயகாந்தன் ஒருமுறை சொன்னார், ‘எழுத்து என் ஜீவன்; ஜீவனமல்ல’ என்று. நான் முழுநேரப் படைப்பாளியல்ல; பணத்திற்காகவும் இலக்கியப்பணியில் ஈடுபடவில்லை. எழுதுகிறவனுக்கும் வயிறு இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன். ஒரு படைப்பாளி வயிற்றுக்காக இலக்கியம் படைக்கமாட்டான். என் படைப்புகள் பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவ வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வாசிப்பு அனுபவம் – இரு வாசகர்கள் – இரு நூல்கள்
வாசிப்புப் பழக்கத்தைக் கொண்டிராத நான், நண்பர் ஒருவர் வீட்டிற்கு செல்லும்போதெல்லாம் அவர் தன்னுடைய புத்தக அலமாரியைக் காண்பித்து “பிரதர் புத்தகம் வாசியுங்கள், எடுத்துத் தரவா?” என்று எப்போதும் சொல்லுவார். நானும் அப்புறம் வாசிக்கிறேன் பிரதர் என்று கூறிவிடுவேன். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

வாசிப்பு – உரையாடல் – பிரசங்கிகள்
வாசிப்பனுபவம்
‘வாசிக்கிறவன் இறப்பதற்கு முன் ஆயிரம் வாழ்க்கை வாழ்கிறான்’ என்கிறார் அமெரிக்க நாவலாசிரியர் ஜோர்ஜ் ஆர். ஆர். மார்டின். ‘எனக்குப் போதுமான அளவுக்கு ஒரு பெரிய கோப்பைத் தேனீரையாவது, ஒரு பெரிய புத்தகத்தையாவது உங்களால் எனக்குத் தர முடியாது’ என்றார் வாசிப்பதிலும், எழுதுவதிலும் திளைத்துப்போயிருந்த சி. எஸ். லூயிஸ்.  [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

ஓர் இலக்கியவாதியின் மொழியாக்க அனுபவங்கள்
மொழியாக்கக் கூறுகளைப் பற்றி சமீபத்தில் ஓர் ஆக்கத்தை வரைந்திருந்தேன். பயனுள்ளதாக இருந்ததாக சிலர் தொலைபேசியில் அழைத்துத் தெரிவித்திருந்தார்கள். தமிழிதலான ‘புத்தகம் பேசுது’ அக்டோபர் (2020) இதழில், மொழியாக்கத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ஓர் இலக்கிய ஆளுமையின் நேர்காணலை கடந்த வாரம் வாசிக்க நேர்ந்தது. அடடா! [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

ஒரு வாசகர் . . . இரு நூல்கள் . . . சில எண்ணங்கள்!
காந்தமாய் இழுக்கும் ‘உலகம்’ கோரமாய் துரத்தும் ‘பிசாசு’ கருநாகமாய்த் தொடரும் ‘பாவம்’ இவற்றினூடே கிருபையின் நிழலில், கிறிஸ்துவின் ஒளியில், குறுகிய வழியில் கால்பதிக்கும் கடைநிலை விசுவாசியாகிய எனக்கு, அல்பர்ட் என். மார்டின் அவர்களின் ‘வெற்றிகரமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை’ என்ற நூல் நல்ல வழிகாட்டியாக அமைந்தது. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

மொழியாக்க வறட்சி
என் இலக்கியப்பணியில் மொழியாக்கமும் ஒரு சிறு அங்கம். தற்காலத்தில் நம்மினத்தில் அதிகளவுக்கு அறிமுகமாகாமல் இருந்துவரும் சத்தியங்களை அருமையாக விளக்கியிருப்பவர்களின் நூல்களையோ அல்லது ஆக்கங்களையோ இருந்திருந்து மொழியாக்கம் செய்துவருகிறேன். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

மறுபடியும் அஞ்சரைப்பெட்டிக்குள்
அஞ்ஞரைப்பெட்டியைத் திறந்து பார்த்து சில வருடங்களாகி விட்டது. காலங்கள் கடந்துபோக வாழ்க்கையில் நாம் கேட்பதும், வாசிப்பதும், பிறரோடு பழகும் அனுபவத்தில் கிடைப்பதும் அதிகரித்துக்கொண்டே போகின்றன. எத்தனையோ விஷயங்கள் அவசியமில்லாதவையாகிவிடுகின்றன. அவற்றையெல்லாம் மனமாகிய அஞ்ஞரைப்பெட்டிக்குள் நாம் சேர்த்து வைப்பதில்லை. [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

திருச்சபை வரலாற்றில் ஒரு பொற்காலம்: பியூரிட்டன்களும் பியூரிட்டனிசமும்
சமீபத்தில் 17ம் நூற்றாண்டு பியூரிட்டன் பெரியவர்களைப்பற்றி நான் ஒரு செய்தியில் விளக்கவேண்டியிருந்ததது. நம் இனத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்களைப்பற்றி அதிகம் தெரியாமல் இருந்தால் அதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. திருச்சபை வரலாறுபற்றி இதுவரை இரண்டு நூல்களை வெளியிட்டிருக்கிறேன். மூன்றாவது இந்தப் பியூரிட்டன்களைப்பற்றியதாக இருக்கும். அதை எழுதும் முயற்சியை ஆரம்பித்திருக்கிறேன். அதை வேகமாக எழுதி வெளியிட கர்த்தரையே நம்பியிருக்கிறேன். அது வெளிவரும்போது நிச்சயம் அநேகருக்கு பலனுள்ளதாக இருக்கும். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

ஒரு சகாப்தம் மறைந்தது – ஜே. ஐ. பெக்கர் 1926-2020
கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை நான் என்னுடைய வழமையான உடற்பயிற்சிக்கான ஆறு கிலோமீட்டர் ஒட்டத்தை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பியபோது நண்பரொருவரின் இமெயில் ஒன்று ஜிம் பெக்கர் மறைந்துவிட்டார் என்ற செய்தியைக் கொண்டுவந்தது. இன்னுமொரு இவென்ஜலிக்கள் இறையியலறிஞர் இறைபதம் அடைந்துவிட்டார். ஜிம் பெக்கர் என்றும், ஜே. ஐ. பெக்கர் (J. I. Packer) என்றும் கிறிஸ்தவ உலகில் பலராலும் அறியப்பட்டிருந்தார் ஜேம்ஸ் பெக்கர்.  [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

கோவிட்-19: ‘இதையும் சிந்திக்காமல்’
இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி நம் பேச்சில் வந்துபோகும் வார்த்தைகள் ‘புதிய வழமை’ (New normal) அதை நோக்கிப் போய்க்கொண்டிருக்கிறோம் என்றும், அது எப்படியெல்லாம் இருக்கப்போகிறதென்றும் அடிக்கடி மீடியாக்கள் யூகம் செய்து அறிவித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வார்த்தைப்பிரயோகம் புதிய அகராதிகளில் நிச்சயம் இணைந்துகொள்ளும். [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

ஆளுகிறவர் எச்சரிக்கிறார், ஜாக்கிரதை! – கோவிட்-19
இது கோவிட்-19ன் காலம்! படுக்கப்போகும் நேரத்தில் இருந்து காலையில் கண்விழிக்கும்வரை அதுதானே நினைவில் இருக்கிறது. அடுத்து என்ன நடந்திருக்கிறது என்று நானும் பாக்ஸ் நியூசில் (Fox news) இருந்து எல்லா ஆங்கிலச் செய்திகளையும் ஒரு நாளில் இரண்டு தடவைகளாவது பார்த்துவிடுகிறேன்.  [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

கொரோனாவும் வீட்டுச்சிறைவாசமும்!
கொரோனா வைரஸ் வெகுவேகமாக உலகெங்கும் பரவி வருகிறது. இத்தாலி, ஸ்பெயின் ஆகிய ஐரோப்பிய நாடுகளில் உயிர்ச்சேதம் அதிகம். இந்த நாடுகள் எப்போதோ முழு தேசத்தையும் ஆள்நடமாட்டமில்லாதவகையில் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுவந்திருக்கின்றன.  [மேலும் வாசிக்க இங்கே அழுத்தவும்]

————————————————————————————————————————

போதகர் ஆர். பாலா அவர்கள் நியூசிலாந்திலுள்ள ஆக்லாந்து நகரில், சவரின் கிறேஸ் சபையில் (ஆங்கிலம்) கடந்த 34 வருடங்களாகப் போதகராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். பல்கலைக் கழக பட்டதாரியான இவர் தென் வேல்ஸ் வேதாகமக் கல்லூரியில் (South Wales Bible College, Wales, UK) இறையியல் பயின்றவர். பலரும் விரும்பி வாசிக்கும் திருமறைத்தீபம் காலாண்டு பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் அவர் பணியாற்றி வருகிறார். அத்தோடு, அநேக தமிழ் நூல்களை அவர் எழுதி வெளியிட்டுக் கொண்டிருப்பதோடு, ஆங்கில நூல்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டு வருகிறார்; கருத்தாழமிக்க ஆக்கபூர்வமான ஆவிக்குரிய ஆக்கங்களையும் அடிக்கடி இத்தளத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார்.  இவருடைய தமிழ் பிரசங்கங்கள் தொடர்ந்து காணொளி மற்றும் ஒலிநாடாக்களாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. கடவுளின் வசனத்தை எளிமையான பேச்சுத் தமிழில் தெளிவாகப் பிரசங்கித்து வருவது இவருடைய ஊழியத்தின் சிறப்பு.

 

மறுமொழி தருக

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s